Habos historia

Habo, den lilla orten till väst om Vättern och nordväst om Jönköping med drygt 6 000 invånare, har en historia som sträcker sig till medeltiden och sannolikt ännu längre tillbaka. Från medeltiden och framåt, ända fram till 1500-talet, finns dock Habo socken omnämnd i skrift, men i formen ”Hagaboda”. Jordbruk och skogsbruk var de främsta sätten för ortens befolkning att försörja sig, och så var det under majoriteten av Habos historia. Förändringen kom på 1860-talet, då man byggde en järnväg förbi Habo. Järnvägen innebar inte bara att det var lättare att resa till och från Habo, utan medförde en mängd möjligheter för handel och industri, liksom för att sprida Habos hantverk utanför orten. Flera industrier utvecklades snart på orten.Boettcherei

Den allra första att etablera sig var Habo Ullspinneri. Det startades 1882 av en man vid namn Frans August Johansson. Fabriken började i liten skala, då man endast hade tre anställda till att börja med: en spinnmästare, en kardmästare och en färgmästare. Till en början höll man till i Simonstorp utanför Habo, men 1886 flyttade man in verksamheten till själva orten. Fabriken utvecklade snart sin verksamhet, och anställde fler människor – mot slutet av 1800-talet hade man 25 anställda, varav de flesta bodde och åt hemma hos Johansson och hans fru, Tekla. Efter en brand 1966 lades ullspinneriverksamheten ned, men lokalerna används fortfarande för evenemang, konstutställningar och föreningar.

En annan tidig industri var Habo Laggkärlsfabrik, som startade sin verksamhet 1892. Bakom initiativet stod August Carlsson. Företaget växte till att under en period vara Sveriges största laggkärlsfabrik, men gick i konkurs 1962.

Från detta har Habo utvecklats till en attraktiv tätort för barnfamiljer såväl som ungdomar som tar sina första steg i vuxenlivet. Habo kommun utsågs år 2012 till den bästa svenska kommunen att bo i av tidskriften Fokus, något som lockar många att bosätta sig här. Oavsett var man bygger sitt bo i landet är det dock viktigt att skydda sig själv och sin inredning från solens starka strålar. Ett snyggt och praktiskt sätt att göra det är att installera markiser. Du kan enkelt beställa markiser i Stockholm, om du valt att bosätta dig där och inte i Habo, från Hagasolskydd.se.