Habo träkyrka

 

Habo träkyrka 2

I Habo finns en fantastiskt vacker träkyrka. Även den som i normala fall inte kallar sig för en kyrkobesökare kan göra ett besök i Habos träkyrka endast för att betrakta dess interiör.

 

Ingår i Skara stift
Habo kyrka ingår Skara stift. Det är församlingsborna i Habo som har den som sin församlingskyrka. Det händer att den kallas för Träkatedralen vid Vättern. Annars är Habo gamla kyrka det den kallas i folkmun, även om det inte är den officiella benämningen på kyrkan.

 

Särpräglad och vacker
Habo kyrka är inte bara vacker den är särpräglad också. Den anses vara av särskild beskaffenhet och höll därför på att flyttas till Skansenmuseet i Stockholm. En räddningsaktion lyckades stoppa den flytten, i varje fall den gång det begav sig senast. Det kan vara så att Habo kyrka är Sveriges mest särpräglade träkyrka.  Kyrkan såsom den ser ut idag, fick sin nuvarande utformning 1723. Den är fylld till bredden med praktfulla målningar och snidade inventarier. Kyrkans arkitektur får den att se ut som en katedral, därav smeknamnet Träkatedralen vid Vättern. Kyrkan har formen av en basilika. Den har ett högt mittskepp, med två lägre sidoskepp.Habo träkyrka 1

 

Målningarna
Målningarna i Habo kyrka har motiv från Luthers lilla katekes. De täcker både väggar och tak. En bild säger mer än tusen ord, heter det. Här i Habo kyrka kan bild för bild sägas sammanfatta den kristna läran. I taket under läktarna finns exempelvis trosbekännelsen. På väggarna ovanför läktarna är Herrens bön illustrerad. På sidoväggarna är finner vi de tio Guds bud illustrerade. Allra högst upp på taket finns stora målningar som skildrar dopet, skriftermål och avlösning, nattvarden och välsignelsen. Förutom dessa målningar med religiösa motiv finns målningar som skulle kunna porträttera Ulrika Eleonora, Sveriges drottning, under åren 1719-1741, även några instrument är avbildade här och platsen i kyrkan där dessa målningar återfinns är på orgelläktaren.

 

De som har vägarna förbi kan unna sig en guidad visning som kan visa sig vara nog så spännande. Kommer man under sommartid finns möjligheten att få sig en kopp kaffe då kaffeservering anordnas. Habo kyrka skulle även kunna sälja profilprodukter motiv från kyrkan med hjälp av medtryck.com.