Habo – ett skatteparadis

Habo – ett skatteparadis 11

Habo är en tätort med omkring 6 883 innevånare. Habo är centralort i Habo kommun, belägen i Jönköpings län. Kommunen gränsar mot Vätterns sydvästra strand. Habo kommun ligger i landskapet Västergötland fastän det tillhör Jönköpings län sedan 1998.

 

Bebyggelsen i Habo
I centrala Habo består bebyggelsen av flerfamiljshus, liksom i bostadsområdena Lagget, Kråkeryd, Bränninge samt Kärr. Dessa områden byggdes under 1950- och 60-talen.

På grund av inflyttning till kommunen har byggandet exploderat. I övrigt består tätorten Habo av villor och radhus som byggdes från 1970-talet och framåt. Habo är en ort i stark befolkningsmässig tillväxt.

 

Tillväxt leder till skattehöjning
Till skillnad mot vad man kan tro leder befolkningsmässig tillväxt till skattehöjningar. Det är i alla fall konsekvensen för Habo tätort och kommun. Det var just Habo kommuns profil som skatteparadis som lockade folk att flytta dit. Under många år var Habo alltså känt för sitt låga skatteuttag. Det var anledningen till att folk valde att bosätta sig Habo istället för i grannkommuner som Jönköping och Mullsjö. Den stora inflyttningen var orsaken till att det helt enkelt blev nödvändigt att höja skatten, så att kommunen skulle komma att klara av att hålla en bra kvalitet i områden som skola, barnomsorg, vård och äldreomsorg. Med fler innevånare i kommunen ökar kostnaderna – därför behöver kommunen få in mer pengar för att klara sina åtaganden gentemot kommuninnevånarna.Habo – ett skatteparadis 2

 

Annat som lockar
Man hoppas från både kommunledning och politikerhåll att Habo kommun fortfarande kan locka fler personer att flytta till den expanderade kommunen. I Habo finns närheten till natur, skog och inte att förglömma – härliga strandbad vid Sveriges näst största sjö Vättern. I Habos ögon kan innevånarna få en dos storstadspuls genom att ta sig till Jönköping som är residensstad i Jönköpings län.